In information lens

All about lenses. Basic informations

Ohayo~
Właśnie zobaczyłam wyniki ankiety i jestem z Was bardzo zadowolona! Nie liczyłam, że będą głosy, miło mnie zaskoczyliście! Zabrałam się już za wybieranie muzyki, i postaram się by było to coś nastrojowego i delikatnego. Tak by wpadło w ucho możliwie każdemu i nie utrudniało czytania osobom którym się jednak nie spodoba. Zostawiam Wam też kolejną ankietę - "Czy podoba Ci się muzyka na blogu?" 


I've just seen the poll results and I'm very proud of you. I didn't expect that any votes would appear. You've suprised me nicely. I've already proceeded to pick the music and I'll try to use something atmospheric and gentle so maybe everyone can enjoy it and it wouldn't interrupt reading for the ones who don't like it. I'll put another poll on the blog - 'Do you like the music on the blog?'

Przyszły do mnie ostatnio nowe soczewki, i już po kilku chwilach gdy pokazałam je na instagramie zostałam zasypana pytaniami jakiego to rodzaju soczewki, skąd, jaki kolor, średnica, jak to jest nosić soczewki itp. Postanowiłam więc, że najpierw napiszę teorię o soczewkach typu circle lens, a później po kolei zacznę opisywać produkty z najsławniejszych stron zajmujących się ich rozprowadzaniem! Gdy opiszę wszystkie 4 sklepy napiszę jedno wielkie porównanie.
Właśnie tego tak bardzo mi, i pewnie wielu innym osobom, brakowało gdy zaczynały swą przygodę z soczewkami. Postaram się więc to nadrobić i ułatwić! :)

I've just got my new contacts and after a short time I've shown them on instagram. Everyone asked what contacts are these, where did I buy them, what's the colour, what's the diameter, how is it to wear contacts etc. I've decided that first I'll write the theory about circle lens type contacts and then I'll start to describe the products from the most popular sites which distribute them. After all I'll write one big comparison of 4 shops.
That's what I and many other people missed while they bought their first pair of contacts. I'll try to make it easier then.

Circle lens to kolejny produkt który rozsławił się głównie z Azji i to stamtąd przejęły go inne koncerny. Często zastanawiamy się czemu głównie azjatyckie sławy, a nawet zwykli ludzie na których zdjęcia natykamy się w internecie, mają takie duże, dziecięce oczka, czemu wyglądają tak słodko. Mylnie można dojść do wniosku, że taka jest po prostu budowa oka Azjatów. Nie. Owszem, ich oczy różnią się od naszych, jedni mają tęczówkę większą, inni mniejszą ale tak samo jest wszędzie! Skąd więc taka różnica? Ze sklepu!


Circle lens is the next product which got popular in Asia and that's where the other concerns got them from. We often wonder why do Asian celebrities and also normal people whose photos we find on the internet have so big, babyish eyes and why do they look so cute. We can misinterpret that fact and think that their eyes are built like this. No. Of course, their eyes are different from ours. Some people have bigger iris, some smaller but that's how it is everywhere in the world. Where is the difference from then? From a shop!

W wielu sklepach gdzie mamy możliwość kupienia soczewek, jest też oferta circle lens. To właśnie sekret delikatnego spojrzenia ulzzangów, przerażających białych oczy visual-kei-i. 

In many shops where we have the possibility to buy contacts, there is also circle lens offer. That's exactly the secret of delicate look of ulzzang's and the frightening look of v-kei's.

Dlaczego soczewki circle lens dają słodki i dziecięcy wygląd? Ponieważ są duże, a dzieci mają bardzo duże oczka! Nasze oko zazwyczaj ma od 10mm do 12 mm średnicy , natomiast soczewki "powiększające" od 13mm do 15,5mm. Wiadomo, i łatwo to zaobserwować - im większa tęczówka tym słodziej wyglądamy! 

Why do circle lens contacts give us cute and babyish look? Because they're big and babies have very big eyes! Our eyes usually have from 10mm to 12mm iris diamater but circle lenses have from 13mm to 15,5mm. Of course it's easy to understand - the bigger iris we have, the cutier we look.


Czy noszenie soczewek jest niebezpieczne? 
Is wearing contacts dangerous?

Nie wiem czemu, ale każdy kogo dane było mi napotkać oceniał soczewki typu "circle lens" jeszcze bardziej negatywnie niż zwykłe soczewki. Jednak mało kto umiał uzasadnić czemu. 
Soczewki tak jak wszystko co źle dobrane szkodzi. Dodatkowo, tak samo jest przy każdych soczewkach, trzeba o nie odpowiednio dbać i przestrzegać pewnych reguł. 
Gdy wszystko dobrze sprawdzimy, dobierzemy pod siebie a nie pod ogół osób soczewki wcale nie są tak szkodliwe! 
Dodatkowo kolorowe soczewki również mogą być korekcyjne! Czemu więc nie skorzystać z poprawy własnego wyglądu i wzroku na raz? 

I don't know why but everyone I've encountered rated circle lens contacts even worse than normal ones. Almost no one knew how to circumstantiate it though.
Contacts, just like every other badly attuned thing hurts us. In addition you have to take care of them properly and keep the rules.
If we check everything properly and pick contacts which are good for us, they aren't that  harmful.
Additionally, coloured contacts can also be corrective! Why don't you improve your look and sight at the same time.

Soczewki są też świetnym pomysłem dla osób które nie chcą codziennie wyglądać tak samo, mnogość kolorów i wzorów umożliwia nam dość wyraźną zmianę naszego wizerunku w ciągu kilku sekund. Są również dopełnieniem przebrań, cosplay-ów. 

Contacts are also a good thing for people who don't want to look the same each day. Multitude of colours and patterns lets us change our appearance instantly. Contacts also top cosplays up.


Patrząc na rynek Europejski i Azjatycki można się od razu dopatrzyć jednej, ale za to jak wielkiej, różnicy. W Azji jest to produkt naturalny, ktoś noszący circle lens nie jest żadnym fenomenem, większość osób jest do tego przyzwyczajona. Są też łatwiej dostępne i w zupełnie innych cenach. 
Po naszej stronie ten biznes często dopiero raczkuje. 
Można to przecież łatwo stwierdzić kupując ten rodzaj soczewek z polskiej i japońskiej firmy. Od razu czuć różnicę! Nie ukrywam - soczewki sprowadzone z Azji są lepsze. Choć może po prostu nie trafiłam na dobrą polską produkcję :(. 

Observing the European and Asian market you can instantly notice one huge difference. In Asia this product is totally normal. Someone who wears circle lens isn't a phenomenon. Most of people got used to it there. They're also easier to get and in totally different prices.
On our side this business is often only crawling.
We can easily notice that by buying this type of contacts from Polish and Japanese company. You instantly feel the difference! I won't lie - contacts from Asia are better. But maybe I just didn't find a good Polish item.Ale czy obowiązkowa jest wizyta u lekarza przed zamówieniem soczewek? 
But is it obligatory to go eye specialist before you order contacts?

Moim zdaniem, jak i zdaniem większości osób lepiej, dla bezpieczeństwa i wygody przejść się do jakiegoś okulisty/optyka. Sprawdzić czy nie ma się wady wzroku, przeciwwskazań, czy jakichś typów soczewek nie możemy nosić. 
Następnie wybieramy dobrą firmę i zamawiamy bądź kupujemy na miejscu. 
Ja mam wadę wzroku, więc używam soczewek typu circle lens korygujących, i myślę, że to super rozwiązanie! 

In my opinion, just as the most of the people think, it's better to go to eye specialist just for the comfort and safety. You can check if you have vision defect or any contraindications. You can also check if you can wear exact type of contacts.
Then we pick a good company and order or just simply buy them.
I have vision defect so I use correction circle lens contacts and I think it's a great solution.

Gdy nauczymy się już nosić soczewki, nie powinno sprawiać nam to bólu a zakładanie ich powinno być szybkie i bezproblemowe. W prawidłowo dobranych soczewkach dobrej jakości nie powinniśmy odczuwać dyskomfortu a wręcz powinniśmy zapomnieć, że je mamy! 

When we learn how to wear contacts it shouldn't hurt us and putting them on should be fast and troublefree. In properly attuned good quality contacts we shouldn't feel any discomfort. We should literally forget that we are wearing them!

Jeszcze jedną ciekawą kwestią jest to, że nie wszystkie soczewki wyglądają dobrze bez makijażu. 
Zakładając niektóre typu circle lens musimy się nastawić na fakt, iż makijaż jest obowiązkowy. Czasem po prostu soczewki za bardzo "odstają" od reszty twarzy. 

Another interesting point is that not every contacts look good without the make-up.
While wearing some types of circle lenses we have to know that make-up is an obligatory. Sometimes contacts just "stick out" too much from the rest of the face.

Pytanie do Was:
~Co myślicie o Circle lens? Posiadacie jakieś, nosicie, lubicie? 

A question for you:
What do you think of Circle lens? Do you have, wear or like any of them? 

Na koniec słodziutki gif z ostatniego koncertu. 

Related Articles